Po letech...

Sem jsem se rozhodl shrnout své letité úvahy, zkušenosti, poznatky, postřehy, objevy... Obřízky se u nás lidé pořád obávají, nejspíš to bude způsobeno nedostatkem znalostí o ní samotné. Proto si myslím, že by se o ní mělo více a otevřeněji mluvit. Informace o obřízce jsou často velice zkreslené nebo zaujaté, to mě osobně dost vadí.

Obecně vzato obřízka je velice starý drobný chirurgický zákrok, který se provádí z hygienyckých, náboženských nebo zdravotních důvodů a někde prý jako prevence. V civilizovaných státech se provádí i tkzv. obřízka na vlastní žádost.. Ta je buď z estetických důvodů nebo v případě potíží, které zdravotní pojišťovny neuznávají jako zdravotní důvody k jejímu provedení. U nás se provádí jen ze zdravotních důvodů a na vlastní žádost - "na přání". Nejspíš díky tomu u nás není běžná a protože není běžná, tak se o ní moc memluví a když se o ní nemluví tak není divu, že o ní není veřejnosti není moc známo a často se jí bojí. V některých státech je obřízka prováděna ve větším měřítku než u nás, lékaři k ní přistupují jinak a informace o obřízce pro veřejnost jsou často velmi dobře zpracované. Rád bych řekl, že tomu tak je i u nás, ale nemyslím si to.

Způsob provedení obřízky se také v každém státě liší. V místech kde je nízká životní úroveň se mnohdy provádí div ne pazourkem - estetický výsledek není zrovna nejlepší a o možných komplikacích je lepší se nezmiňovat.. Se stoupáním životní úrovně se mění způsoby jejího provedení. Nejlepší způsob je odborná lékařská péče. Dnes už jsou k dispozici různé pomůcky které lékařům usnadňují práci a zlepšují celkový estetický výsledek. Někteří lékaři dokonce nechají pacienta aby si vybral způsob jak chce obřízku provést ( kterého listu předkožky chce zachovat více, jak hodně chce předkožku zakrátit, zda chce odstranit, či prodloužit uzdičku...)

Poté co muž podstoupí obřízku, musí počítat se změnami v sexu. Pro někoho jsou kladné, někdo je může vnímat negativně. Říká se, že obřezaný muž má méně citlivý žalud a díky tomu "vydrží při sexu déle", to je ovšem zcela diskutabilní. Ano, u někoho se ejakulace dostavuje déle, nebo jí může více ovlivnit. Avšak najdou se i tací u kterých nastanou změny minimální až žádné.

V zahraničí proběhlo mnoho vědeckých studií na téma: obřízka. Je však velice zajímavé sledovat jejich často naprosto rozdílné výsledky. Zkoumala se teplota penisů, vliv obřízky na jejich růst, negativní a pozitivní změny v sexu, přenos pohlavně přenosných nemocí... zkrátka si myslím, že je dost prozkoumaná ale téměř zbytečně. Zbytečně proto, protože se studie často mnoho liší a každý jedinec vmímá obřízku jinak. Jedna studie zkoumající teplotu penisů tvrdí, že obřezaný penis je přibližně o 3°C teplejší. Negativní a pozitivní změny v sexu jsou často zkoumané - to bych raději bral s odstupem.

Píši, úvaha po letech. Obřízku jsem podstoupil před několika lety, paradoxně jich ale není mnoho. I přesto jsem došel k názoru, že obřízka není jednoznačně prospěšná nebo neprospěšná. Nepřináší jen výhody nebo nevýhody. Ona je prostě změna k něčemu jinému. A co se týče jejího zkoumání, myslím si o něm svoje. Protože se jeho výsledky velmi často liší..