Můj pohled na obřízku po letech

 

Sem jsem se rozhodl shrnout své letité úvahy, zkušenosti, poznatky, postřehy, objevy...

 Obřízky se u nás lidé pořád obávají, nejspíš to bude způsobeno nedostatkem znalostí o ní samotné. Proto si myslím, že by se o ní mělo více a otevřeněji mluvit. Informace o obřízce jsou často velice zkreslené nebo zaujaté, to mě osobně dost vadí.

 Obecně vzato obřízka je velice starý drobný chirurgický zákrok, který se provádí z hygienických, náboženských, zdravotních důvodů, někde jako prevence, či společenská setrvačnost nebo na vlastní žádost (estetické důvody, předčasná ejakulace). Pokud je prováděna z důvodu předčasné ejakulace je otázkou, zda se jedná o správnou volbu.

 Nejspíš v důsledku toho, že se u nás provádí v podstatě jen při zdravotních potížích, které to vyžadují, je nevalně rozšířená.  A muži jsou tímto většinou situačně nuceni a vzniká tím jakýsi podvědomý odpor. Ono pak není divu, že popularita obřízky klesá až někde k bodu mrazu. Na druhé straně jsou mezi námi přítomni proobřízkoví fanatici a člověk aby se v tom pak vyznal.

 Způsob provedení obřízky se také v každém koutě světa liší. V místech kde je nízká životní úroveň se mnohdy provádí div ne pazourkem - estetický výsledek není zrovna nejlepší a o možných komplikacích je lepší se nezmiňovat.. Se stoupáním životní úrovně se mění způsoby jejího provedení. Nejlepší způsob je odborná lékařská péče. Dnes už jsou k dispozici různé pomůcky, které lékařům usnadňují práci a zlepšují celkový estetický výsledek. Někteří lékaři dokonce nechají pacienta, aby si vybral způsob, kterým chce obřízku provést (kterého listu předkožky chce zachovat více, jak hodně chce předkožku zakrátit, zda chce odstranit, či prodloužit uzdičku, způsob vedení řezů...)

 Poté co muž podstoupí obřízku, musí počítat se změnami především v sexu. Pro někoho jsou kladné, někdo je může vnímat negativně. Říká se, že obřezaný muž má méně citlivý žalud a díky tomu "vydrží při sexu déle", to je ovšem zcela diskutabilní. Ano, u někoho se ejakulace dostavuje déle, nebo jí může více ovlivnit. Avšak najdou se i tací, u kterých nastanou změny negativní, minimální či dokonce žádné.

 V zahraničí proběhlo mnoho vědeckých studií na téma obřízka. Je však velice zajímavé sledovat jejich často naprosto rozdílné výsledky. Zkoumala se teplota penisů, vliv obřízky na jejich růst, negativní a pozitivní změny v sexu, přenos pohlavně přenosných nemocí...  Zkrátka si myslím, že je dost prozkoumaná, ale téměř zbytečně. Zbytečně, protože se studie často mnoho liší a každý jedinec vnímá obřízku jinak. Např.: Jedna studie zkoumající teplotu penisů tvrdí, že obřezaný penis je přibližně o 3°C teplejší. Další tvrdí, že po obřízce je sexuální výdrž o mnoho větší. Jiná studie tvrdí, že po obřízce je o 80% snížen přenos pohlavně přenosných nemocí….  

 Částečnou obřízku jsem podstoupil v roce 2009, úplnou o čtyři roky déle. I přesto jsem došel k názoru, že obřízka není jednoznačně prospěšná nebo neprospěšná. Nepřináší jen výhody nebo nevýhody. Ona je prostě změna k něčemu jinému. A co se týče jejího zkoumání, myslím si o něm svoje. Protože se jeho výsledky velmi často podle toho kde se výzkum dělal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 1.1.2018