Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Datum: 07.10.2012 | Vložil: Bohouš

Celková spokojenost. V listopadu jsem se odhodlal zajet na urologii do krajského města na vyšetření. Pan doktor velice příjemný a bez problémů stanovil diagnozu, posléze jsem si dohodl termín (s ohledem na mé pracovní vytížení na 28. února 2012. Pohodové přijetí, pohovor s anesteziologem a přírava na operaci, před polednem operace. Sestřičky příjemné, operující mladá lékařka také. Vše proběhlo v pohodě a druhý den vizita a domů. Lékařka provedla operaci podle svého a naprosto perfektně k mé spokojenosti. Perfektně slouží při milování i onanování.

 

 

 

Ústecká nemocnice čeho se vyvarovat

Datum: 15.02.2013 | Vložil: Honza

Dobrý den
Vážení zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,

dne 13. 11. 2012 jsem u vás na oddělení jednodenní chirurgie absolvoval chirurgický zákrok spočívající v obřízce. Z vaší nemocnice jsem odcházel s velmi rozporuplnými pocity; z tohoto důvodu by jsem se s Vámi jakožto profesionály maximálně soustředěnými hlavně na svou práci podělit o své dojmy pacienta, abyste mohli zkvalitnit Váš přístup k pacientům.

Při prohlídce 6.9.2012 v urologické ambulanci pana doktora S mi navrhl pan doktor operativní řešení fimosy s tím, že doporučuje provedení zákroku na oddělení jednodenní chirurgie vaší nemocnice. Sestra hned objednala termín a předala mi informaci, že se mám dostavit 13.11.2012 v 7: 00 na oddělení jednodenní chirurgie na lačno.
To bylo to jediné, co mi z vaší strany bylo sděleno!

Až do dne předcházejícímu dni zákroku jsem očekával, že se někdo z vašeho ústavu ozve, aby mi sdělil nějaké informace k zákroku a pobytu na oddělení. K tomu však z vaší strany nedošlo a tak jsem 12.11. v podvečer usedl k internetu a začal pátrat. Níže uvádím vše, co bylo možno nalézt:

Jednodenní chirurgie
Ústí nad Labem
Umístění:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Patro: 1
Díky moderním medicínským poznatkům, vývoji v operační technice a v následné pooperační péči, umožňuje jednodenní chirurgie pacientům zkrátit nezbytně nutnou dobu pobytu v nemocnici na minimum a tím umožnit co nejrychlejší návrat domů a do běžného života. Jednodenní chirurgie přináší také významné úspory jak pro pacienta, tak pro zdravotní pojišťovny, i samotné zdravotnické zařízení.
Mezi obory, které nejčastěji působí na stanici jednodenní chirurgie, patří urologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie, částečně traumatologie a ortopedie. Prováděné úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Stanice jednodenní chirurgie se skládá z administrativní části, která slouží jako příjem pacientů, dále z 20 lůžek a dvou přilehlých sálů.
Operativa se provádí při lokální i celkové anestezii v denním režimu, v pracovní dny.
Kontakty:
Primář
MUDr. Jan Schraml
• Email:jan.schraml@mnul.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Gregušová
• Email:sarka.gregusova@mnul.cz
Staniční sestra
Petra Abrahámová
• Email:petra.abrahamova@mnul.cz
Email pro bližší informace
• Email jepl@kzcr.eu
Provozní doba

• Pondělí 06:00 22:00
• Úterý 06:00 22:00
• Středa 06:00 22:00
• Čtvrtek 06:00 22:00
• Pátek 06:00 22:00
Informace pro pacienty
Ústí nad Labem
V uvedeném termínu se prosím dostavte k příjmovému pultu jednodenní chirurgie (areál Masarykovy nemocnice, budova A – Atrium, 1.patro – značení šipkami na žlutém podkladu).
Nezapomeňte s sebou přinést:
• občanský průkaz, průkaz pojištěnce, neschopenku (pokud ji máte vystavenu)
• výsledky vyšetření krve, které Vám provedl Váš ošetřující lékař
• výsledky EMG vyšetření (u pacientů s neurochirurgickým onemocněním)
• zprávu z odborné ambulance
Výkony se provádí na sálech jednodenní chirurgie – pro případ hospitalizace potřebujete župan, pyžamo, přezůvky a hygienické potřeby. Pokud jste objednáni k urologickému výkonu biopsie prostaty, před zákrokem Vám bude na oddělení podáno očistné klyzma.
Propuštěni z oddělení budete po kontrole lékařem cca po 13.00 hod. (pacienti po operaci syndromu karpálního tunelu odchází po obdržení lékařské zprávy).
Regulační poplatek ve výši 100,- Kč hradí všichni pacienti.

!Cennosti a větší peněžní částky zanechte doma!

V případě, že se nemůžete z jakéhokoliv důvodu k příjmu (operaci) dostavit, co nejdříve se telefonicky odhlaste.
Vybaven těmito informacemi, které nejsou příliš obsáhlé, jsem si připravil věci do batohu a očekával ráno. Nic moc když jdete na první operaci v životě a nevíte co vás tam čeká.

Nastal den výkonu 13.11. 2012. 6:45 hod.

Přijetí v recepci bylo profesionální; absolvoval jsem vyplnění několika dotazníků a zaplatil jsem 100 Kč regulační poplatek. Po té jsem byl odeslán na oddělení za sestrou.
Zde jsem podepsal opět několik papírů, jež obsahovaly informace o jaký výkon jde, jak bude proveden, že se provádí v celkové nebo částečné anestesii a několik dalších informací, na které si už nepamatuji.To jsem podepsal a byl jsem sestrou odveden na pokoj, kde mi ukázala lůžko, skříň a řekla přibližný harmonogram dne, v 9:00 hod kontrola u anestesiologa, 10:00 hod samotný výkon a poté asi kolem 15 hodiny propuštění domů. ( To že na internetu bylo napsáno že se propouští po 13 hodině jsem bral jako že to je v toleranci.) Mimo jiné se mne zeptala, kdo mne vyzvedne a doprovodí domů. To bylo první vcelku nemilé překvapení vzhledem k tomu, že jsem doprovod neměl zajištěný žádný a v nemocni jsme byl osobním vozem. Odvětil jsem, že jsem dorazil vozem a doprovod nemám; na to mi sestra sdělila, že po narkoze se nesmí řídit auto a na otázku po jakou dobu mi nebyla schopna odpovědět.

S tím souvisí můj první dotaz: Kde a jak se mám takto důležitou informaci dozvědět???

V 9:00 proběhla návštěva u anesteziologa; obnášela předložení dokumentů od lékaře z předoperačního vyšetření a také dotaz, zda jsem nalačno a nic nepil. Teprve v tuto chvíli, jsem se dozvěděl, že výraz „nalačno“ zahrnuje i zákaz požívání tekutin.

Je tak složité, sdělit tento „detail“ pacientovi o něco dříve, než 60 minut před zákrokem?

Po návštěvě anesteziologa jsem se vrátil na pokoj a očekával, co bude dál. Naivně jsem předpokládal, že před operací přijde lékař a navrhne způsob anestesie; osobně sdělí, jak operace proběhne a jaký bude výsledek; případně probere další možnosti. Místo toho jsem byl překvapen informací od sestry, že se na sále změnilo pořadí a že výkon bude proveden ihned, neboť je tam volno. Následovalo urychlené převlečení a odchod na sál, kde nebyl už čas se na cokoliv zeptat. Než jsem se nadál, ležel jsem na operačním stole s napíchnutou rukou a rozostřeným pohledem. Zde se mi představila anestezioložka, zatím co ostatní se věnovali přípravám zákroku. Po krátkém rozhovoru jsem byl uspán a záhy probuzen.
Doprobral jsem se pod dozorem sester, přesně tak jak mi bylo vysvětleno už ráno, následně mne sestry odvezly na pokoj, kde mi byla vysvětlena práce s lůžkem; že nesmím vstávat z lůžka; nekonsumovat potraviny a nápoje a to po dobu minimálně 60 minut, což mi bude včas oznámeno.

Po uplynutí cca hodiny mi setra nejprve přinesla čaj a pak i pomohla vstát z postele, následně mi sdělila, že se mohu i najíst pokud jsem si něco přinesl!!! Další celkem nepříjemné překvapení : nepřinesl jsem si nic, protože jsem předpokládal, tak jak bylo uvedeno na internetu, že budu po 13 hodině propuštěn a najím se doma.
Navíc jsem se domníval, že při (byť i jednodenním) pobytu v nemocnici a pořádném uhrazení regulačního poplatku mi bude alespoň jeden pokrm nabídnut!

Jak je možné, že se až v čase oběda dovídám, že jsem si měl po dobu hospitalizace zajistit celodenní stravu sám???? Kde se o tomto detailu zmiňujete, respektive, proč mi nebyl předem oznámen?

Namísto oběda jsem si hladový v mezičase zajistil odvoz v předem dohodnutém čase po 15. hodině, včetně odvozu auta, kterým jsem přijel a odpočíval jsem.

Před 15 hodinou jsem se společně se spolupacientem zeptal sestry, kdy už nás propustí, když už bude těch avisovaných 15 hodin a já i pacient ležící se mnou na pokoji jsme měli zajištěné odvozy, které už čekaly na naše propuštění. Sestra nám sdělila, že pan doktor z urologie dorazí v 15:30 hod k jiné pacientce, a že se tedy při této příležitosti zeptá jestli nás nepropustí také. A tak následovalo další čekání, tentokrát do cca 17:15 hod. V tento čas jsem se konečně dočkal příchodu lékaře, který provedl prohlídku a sdělil mi, že se mám druhý den ráno dostavit na urologické oddělení s propouštěcí zprávou z jednodenní chirurgie na převaz. Spolupacient který byl z Varnsdorfu, a pro kterého následná kontrola znamenala další den cestu cca 160 km nebo shánění ubytování v Ústí, byl hodně překvapen (myslím si, že v tuto chvíli pro něj ztrácela volba jednodenní chirurgie místo běžného výkonu spojeného s pobytem v nemocnici jakýkoliv smysl; nevím, zda měl na výběr a byl předem informován, podle reakce rozhodně ne. )

Po předání propouštěcí zprávy jsem se UŽ dozvěděl, kým jsem byl operován, jak operace proběhla a jak byla provedena.

Musím věřit že operace byla provedena tak jak jsem si přál a k mé nejlepší spokojenosti.

Kdo mne měl informovat o tom jaký bude rozsah operace a měl navrhnou optimální řešení??? Operace byla naplánována s dvouměsíčním předstihem a to mi přijde že bylo dost času na minimální informaci o takovém zákroku. ( Ve srovnání s odebráním žlučníku nebo slepého střeva mi přijde tato operace na těle mnohem viditelnější a tak by sála za pár slov s operatérem.)


V 17:30 hod jsem byl připraven k odchodu. Fakt, že narychlo zajištěný doprovod už touto dobou neměl čas a domů jsem vyrazil vozem sám, vám ani nemusím psát. Vzhledem k dvouhodinovému zpoždění proti sdělení sestry a čtyřhodinovému proti informaci na internetu a vzhledem k absenci informace, po jaké době mohu řídit, se to dalo předpokládat.

Po příchodu domů jsem začal přemýšlet nad tím, co jsem v nemocnici na oddělení sestře vlastně vůbec podepsal a matně si vybavil, že tam bylo asi uvedeno i jak se o sebe doma postarat. Dost mne vadí, že jsem nedostal kopii byť jediného mnou podepsaného dokumentu (praktika příslušejícím spíše uvěrovým až lichvářským společnostem) a co jsem podepsal se už asi ani nikdy nedozvím.

První noc byla velmi nepříjemná, proto že se nebylo koho zeptat z nemocnice jsem dostal od propouštějícího lékaře minimum informací (rozumějme žádné) v propouštěcí zprávě nebylo také nic. Pokud bylo něco v ostatních papírech tak jsem si to nepamatoval.


Proč pacient nedostává kopie toho co v nemocnici podepisuje??
Je to základem korektních vztahů pokud už jsem něco odsouhlasil a podepsal měl by jsem dostat do ruky kopii takového dokumentu. Nemluvě o tom je li v takovém dokumentu uvedeno jakékoliv ujednání.

Druhý den při převazu jsem byl překvapen že mne ošetřující lékař detailně seznámil, jak bude převaz probíhat a odpověděl na mé dotazy bylo sice už pozdě ale potěšilo mě to. Jen škoda že to nebylo naopak, vzhledem k tomu že na převazu nezáleží tolik jako na operaci samotné.

Pevně doufám že nebudu vaše služby dlouho potřebovat a budu navštěvovat vaši nemocnici pouze jako dobrovolný dárce krve, ale potěšilo by mne když by moje připomínky vedly k úpravě informací na vašem Webu, lepšímu přístupu k dalším pacientům a třeba jednou i k mé osobě.

S pozdravem čest Vaší práci