Fimóza, parafimóza

Fimóza, parafimóza
  • Fimóza – předkožka je natolik zúžená, že ji nelze přetáhnout přes žalud a nepomohlo uvolnění například pomocí kortikoidních mastí. Rozlišujeme jednoduchou a relativní fimózu. Za relativní fimózu označujeme stav, kdy předkožka v erekci nelze volně stáhnout s žaludu. Relativní fimóza je častým důsledkem léčby steroidních mastí, kdy se předkožku podaří, díky masti, přetáhnout, ale při erekci fimoza zůstává.

  • Parafimóza – Předkožku sice lze přetáhnout přes žalud, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí, což zamezí jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě odstranit, jinak může dojít k velmi vážným zdravotním problémům vedoucím až k odumření tkání. Parafimózový stav vzniká i jako vedlejší důsledek léčby steroidní mastí a to zejména u chlapců v pubertě. Mast uvolní předkožku jen natolik, že ji lze stáhnout za žalud, jen na neztopořeném penisu . Obnažení žaludu však často způsobí erekci a úzká předkožka pak začne zaškrcovat žalud. Tento nebezpečný stav, není-li řešen během několika hodin, může vyústit v amputaci žaludu nebo penisu.

         Tento text a foto jsem přejal z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fim%C3%B3za